Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2017

13-days
23:15
8248 37bd 500
Reposted fromoll oll viadontforgot dontforgot
13-days
23:15
13-days
23:15

Na końcu będziemy pamiętać nie słowa naszych wrogów, ale milczenie naszych przyjaciół.

— Martin Luther King
Reposted fromxalchemic xalchemic viadontforgot dontforgot
13-days
23:15
8753 06ee 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapariss pariss
13-days
23:15
– Nie sądzę, by ktoś mógł przedstawić mi mnie w gorszym świetle niż ja sam siebie widzę.
— Adaś Miauczyński; Dzień świra (2002)
13-days
23:15
1755 3a6b
Reposted fromscorpix scorpix viadontforgot dontforgot

June 10 2017

13-days
17:23
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viadontforgot dontforgot
13-days
17:23
13-days
17:23
4398 4ceb 500
Reposted fromarbuzy arbuzy viadontforgot dontforgot
13-days
17:23
2237 0266
Reposted fromstarryeyed starryeyed viazenibyja zenibyja

June 02 2017

13-days
07:27
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viatwice twice
13-days
06:11
8603 34b7
Reposted fromswojszlak swojszlak viadontforgot dontforgot
13-days
06:11
1773 f554
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadontforgot dontforgot
13-days
06:11
2073 abad
Reposted fromczajnikq czajnikq viadontforgot dontforgot
13-days
06:10
być może dajesz z siebie tyle ile sam byś chciał? może oczekujesz więcej, niż sam jesteś wart? może świat nie jest dziś już taki sam? mówią na to karma  a może liściem targa wiart?
— bonson - być może
Reposted fromdontforgot dontforgot
13-days
06:10
Czuję, że jeszcze wrócisz.
Reposted fromzapominanie zapominanie viadontforgot dontforgot
13-days
06:10
06:10
8428 2e18 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viadontforgot dontforgot
13-days
06:10
0793 cf7b 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadontforgot dontforgot
13-days
06:10
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl