Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 25 2017

13-days
22:17
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?
13-days
22:17

Pierwszy raz pokochała kogoś: naprawdę, na zabój, żarliwie, zachłannie, romantycznie, przekornie, szczerze, idealistycznie, niechcący...niepotrzebnie i w złym czasie.
— N.Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viayouaresonaive youaresonaive
22:17
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viayouaresonaive youaresonaive
13-days
22:17
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromunr-eal unr-eal viayouaresonaive youaresonaive
13-days
22:17
13-days
22:16
8417 dec6
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viayouaresonaive youaresonaive
13-days
22:16
0422 be7f 500
13-days
22:16
Może pewnego dnia zadzwonisz i powiesz, że także ci przykro.
— “From the Dining Table”, Harry Styles
13-days
22:16
9491 0ec3
Reposted fromnfading nfading viayouaresonaive youaresonaive
13-days
22:16
Chciałabym, aby wymyślono sposób na butelkowanie wspomnień - tak jak perfum. Żeby nigdy się nie ulotniły, ani nie straciły świeżości. Żebym w każdej chwili mogła otworzyć buteleczkę i przeżyć to jeszcze raz.
13-days
22:16
Można od siebie odchodzić wiele razy, ale wraca się naprawdę tylko raz; miłość to nie bigos, żeby ją ciągle odgrzewać.
13-days
22:16
4038 e0bb
- It scares me.
13-days
22:16
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
13-days
22:16
4825 4f4c
Reposted fromkarahippie karahippie viayouaresonaive youaresonaive
22:16
3060 71b2 500
13-days
22:16
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouaresonaive youaresonaive
13-days
22:16
7866 49ec
Reposted from21gramow 21gramow viayouaresonaive youaresonaive
13-days
22:15
22:15
2442 7da3
22:15
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl