Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

13-days
21:00
8533 4c63 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viatwice twice
21:00
21:00
20:58
0474 db84
Reposted frombrumous brumous viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
13-days
20:57
3061 5034 500
Reposted fromkrzysk krzysk viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
20:57
2688 3d8c
Reposted fromgh0re gh0re viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
13-days
20:56
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Głowacki, Czwarta siostra
Reposted fromdys dys viaparamour paramour
20:49
7129 ad1f

September 05 2017

13-days
21:39
7367 2e06 500
Reposted fromhagis hagis viayouaresonaive youaresonaive
13-days
21:39
Pewnie, że fajniej, kiedy ktoś idzie obok. Ale dopóki sama sobie nie będziesz potrafiła dotrzymać kroku, nikt inny Cię nie dogoni.
Reposted frompensieve pensieve viayouaresonaive youaresonaive
13-days
21:39
21:39
6502 491c 500
Reposted fromdivi divi viayouaresonaive youaresonaive
13-days
21:39
A swoją drogą, dobre serce warte jest tyle co wszystkie szare komórki.
— Agatha Christie, "Poirot prowadzi śledztwo"
Reposted fromcudoku cudoku viayouaresonaive youaresonaive
21:39
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

September 04 2017

13-days
15:48
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
— pierdolony.soup.
Reposted frompierdolony pierdolony viayouaresonaive youaresonaive
13-days
15:48
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromxalchemic xalchemic viayouaresonaive youaresonaive
13-days
15:47
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viaparamour paramour

August 19 2017

13-days
18:57
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viazapachsiana zapachsiana
13-days
18:57
7598 2225
13-days
18:57
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl